Privacystatement

Privacy verklaring Haus Paulanic

Via onze websites worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Haus Paulanic voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 27-10-2022.

Uw persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Haus Paulanic verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandelen en/of doorzenden van gegevens die nodig zijn om u in contact te brengen met huurders, verhuurders, kopers, en verkopers en visa versa. ;
  • Verzenden van nieuwsbrieven;
  • Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Beveiligde website

Op pagina's waar u gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. Alle door ons aangeboden betaalmethodes zijn op diezelfde manier beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld worden verzonden kunt u zien aan het symbool van een gesloten slot of sleutel in de statusbalk van uw browser.

Overigens is onze gehele website gebaseerd op een beveiligde SSL-verbinding.

Bewaar periode

Wij bewaren de gegevens van derden, zoals namen en e-mail adressen niet langer dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat alle gegevens van onze klanten en inschrijvers op onze nieuwsbrieven direct verwijderd worden op afroep van de betrokken persoon of organisatie.

Aanpassing van gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de persoonlijke gegevens van onze klanten, huurders, kopers en andere betrokken partijen niet door aan andere partijen met het oogmerk om hier financieel gewin uit te halen. Wij werken niet met cookies die gebruikt worden voor reclame doeleinden en hiermee geld mee te verdienen. Wij focussen ons alleen maar op de dienstverlening aan onze klanten op het gebied van verhuur en verkoop van huizen, vakantiehuizen etc. in Frankrijk.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitzonderingen

Haus Paulanic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle mogelijke gegevens op te slaan van personen en/of organisaties die ongevraagd hun diensten aan onze klanten aanbieden, ongevraagde reklame verzenden of op een andere wijze onze website willen gebruiken voor zaken waarvoor de website van Haus Paulanic niet is bedoeld. De personen die op deze wijze misbruik van de website maken kunnen de toegang tot de website worden geweigerd of slechts beperkt gebruik maken van de website. De alsdus verzamelde gegevens over de personen en/of organisaties zullen uitsluitend binnen de organisatie van vakantiehuis-frankrijk.nl worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt.

Haus Paulanic houdt zich het recht voor om alle gegevens van gebruikers van de websites die door Haus Paulanic worden beheerd openbaar te maken indien deze gebruiker(s) of andere belanghebbenden door zijn/hun gedrag of door het niet of niet tijdig nakomen van zijn/hun verplichtingen andere personen of instellingen dupeert en/of enige vorm van schade toebrengt.

Vragen?

Wij willen dat onze website en dienstverlening voor alle gebruikers volledig transparant is. De privacy van onze klanten en de bezoekers van onze websites is nimmer in gevaar. Maar mocht u toch vragen hierover hebben dan kunt u ons altijd een bericht sturen via onze contactpagina.

Wijzigingen in de privacyverklaring?

Haus Paulanic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.