Annuleringsvoorwaarden

Annulering

No-Risk Covid 19. Indien Oostenrijk inzake Covid 19 als oranje aangemerkt wordt, kan er kosteloos geannuleerd worden. Indien door welke andere omstandigheden dan ook, de woning door huurder niet betrokken kan worden, blijft de huurder aansprakelijk voor het resterende huurbedrag, tenzij de huurder langer dan 3 maanden voor de huurperiode de reservering schriftelijk annuleert. In dit geval zal de aanbetaling niet terugbetaald worden en dient als schadeloosstelling voor gederfde huurinkomsten. Wij zijn dan gerechtigd de woning aan anderen te verhuren.